S katerimi zidaki bomo zidali?

Zidak Goriških opekarn z malto v horontalni vezi in maltnih žepkih

Pred samo gradnjo sem veliko časa namenil primerjavi različnih zidakov, izolativnost le teh, na koncu pa so me zanimale tudi količine potrebnega materiala, ki so bile osnova za popis materiala za gradnjo hiše. Materiali o katerih sem se odločal so plod slovenske proizvodnje, zato sem bil omejen na zidake podjetij Xella (Ytong), Wienerberger Porotherm in zidake Goriških opekarn. Obstajajo tudi nižjecenovni zidaki Leier in Unitherm iz tujine, izvedel sem, da tudi Masivna Pasivna nudi zidake za pasivno gradnjo. Večjih posebnosti in slabosti pri nizkocenovnikih naj ne bi bilo, vseeno pa se zanje nisem odločil. Ugotovil sem tudi posebnost zidakov Goriških opekarn, ki naj bi bili trdnejši a zaradi lastnosti gline se iz njega rad izloča soliter, tudi vogalniki so pri Goriških opekarnah opečni, kar naj bi bolje reševalo detajle toplotnih mostov vogalnikov.

Osnovno vezivo pri zidavi je največkrat malta. Obstaja tudi termo malta a ta je ob debelini izolacije (ki je dandanes 16 cm ali več) praktično nepotrebna. V primeru zidakov Ytong se zidaki zidajo s tankoslojno malto, kar naj bi prav tako izboljšalo izolativne lastnosti. Med samo primerjavo sem sicer upošteval, da bi bilo potrebno pri Ytong zidakih dovolj nanašati zgolj tankoslojne omete, a ko sem preveril pri podjetju, ki izvaja omete, to ne drži povsem, saj lahko pri tankoslojnih ometih hitro pridemo do pokanja in razpok na stenah. Tako se v vseh primerih in zidakih izvajajo klasični ometi na notranjih stenah.

Ena izmed opcij, ki je danes manj zaželena tudi že pri zidarjih so klasični modularni zidaki. Pri teh gre za nanos malte tako na horizontalni kot tudi vertikalni strani, s tem gre za večji nanos malte in posledično je poraba malte precej visoka. Pri ostalih sistemih se malta nanaša le na horizontalno vez, na vertikalni vezi pa gre za stik utor-pero in se zidaki vežejo z maltnim žepkom.

Zidak Goriških opekarn z malto v horontalni vezi in maltnih žepkih
Zidak Goriških opekarn z malto v horontalni vezi in maltnih žepkih (vir: Goriške opekarne)

Druga možnost je tako imenovana suha gradnja z brušenimi zidaki, kjer je osnovno vezivo lepilo. Mnogi ta sistem bolj pogosto poznajo pod izrazom Dryfix. Pri tem sistemu gradnje se prva vrsta opeke zgradi z malto, kjer je potrebno v popolnost pripraviti in nastaviti ustrezne kote ter ravnine gradnje, naslednje vrste zidakov pa se enostavno polagajo ena na drugo, med njimi pa se nanaša lepilo, ki je v tem primeru že zajeto v ceni zidakov. Določeni izvajalci so me sicer opozorili, da se običajno porabi veliko več lepila kot je predpisano po normah s strani proizvajalcev in lepilo nato dodatno kupujejo. Stik je v tem primeru popoln in ni toplostnih mostov na mestih, kjer je običajno malta, bolje pa so rešeni tudi detajli vogalnikov, ki so v tem primeru iz EPS stiroporja, kar je precej bolje. Zraven podjetja Wienerberger, ki omenjene zidake ponuja pod imenom Porotherm Profi so na slovenskem trgu na voljo še zidaki KM Beta in Heluz iz uvoza podjetja Masivna Pasivna.

Zidak Porotherm Profi z nanosom lepila
Zidak Porotherm Profi z nanosom lepila (vir: Wienerberger)

V svojem izboru sem se srečal se z zidaki Wienerberger IZO profi 38. To so v osnovi brušeni zidaki, zelo podobni sistemu Porotherm Profi, njihova glavna značilnost pa je izolacija Tervol, ki je vgrajena v sam zidak oz. zračne luknje zidaka. S tem je zelo izboljšana izolativnost zidaka, saj lahko z debelino zidaka 38 cm in zunanjim ometom pridemo do lambde 0.18.

Katere zidake smo izbrali za gradnjo naše hiške?

Zraven različnih cen zgoraj opisanih zidakov, ki sem jih prejel ali od proizvajalca ali lokalnega zastopnika pridemo na koncu do zidarja, ki bo s temi zidaki hišo zidal. A tukaj se je pri veliki večini zidarjev izkazala praksa, da najraje zidajo z zidaki s katerimi zidajo največ in ki so jih navajeni, zato pomeni drug zidak že takoj v osnovi višjo ceno, v našem primeru okvirno 2.000€ višja cena dela npr. za Ytong ali Dryfix. Tako smo sprejeli dejstvo in sami izbrali zidak Wienerberger Porotherm 30cm za zunanje stene, za notranje pa 20cm oz. 10cm.

Dodaj odgovor