Cena gradbene elektrike in preklop na gospodinjski odjem

V začetnih fazah gradnje so nam pri elektriki in vodi zelo pomagali prijazni sosedje, ki so ponudili svoj električni in vodovodni priključek za čas gradnje hiše do 3. gradbene faze. Glede na enostaven in hiter postopek za priključitev na elektično in vodovodno omrežje bi danes verjetno to opravili že preden smo na parceli zapičili prvo lopato. Z elektriko in trofaznim tokom smo imeli namreč nemalo težav in večkrat je prihajalo do izpadov elektrike med žaganjem opeke. To je povzročalo zgolj dodatno nervozo in usklajevanja nam, hkrati pa smo s tem obremenjevali še sosede.

Izvedbo priključka na električno omrežje smo opravili že v začetku leta. V prvi fazi so nam naši elektro inštalaterji prijazno posodili gradbeno električno omarico. Ta je sestavljena iz ustreznih varovalk in vtičnic. Pred priključitvijo gradbene omarice v naši hiški pa so bile opravljene še elektro meritve omarice in nato je Elektro Maribor izdal odločbo za pridobitev gradbenega električnega priključka.

gradbena elektro omarica
Gradbena elektro omarica, ki smo jo postavili kar v hiši

Cena gradbene elektrike

Cena gradbene elektrike se v osnovi praktično ne razlikuje od klasičnega gospodinjskega odjema. Odvisna je predvsem od izbranega distributerja. Pri nas smo po hitri primerjavi za distributerja izbrali Gen-i.

Glavna razlika med gradbeno elektriko in klasičnim gospodinjskim odjemom električne energije pa je v višini prispevka. Ta je v primeru gradbene elektrike za 10€ višji od klasičnega gospodinjskega odjema. Ostalih razlik ni.

Kako do gospodinjskega odjema električne energije?

Vsakdo, na katerega smo se obrnili za mnenje okrog preklopa na gospodinjski odjem nam je podal drugačno mnenje. Največ mnenj je bilo, da lahko preklop naredimo takoj, ko bo v kakšni sobi omet in električne vtičnice, spet na drugi strani so šli v drugo skrajnost naši inštalaterji, ki so preklop zagotavjali šele, ko bodo izvedena finalna elektroinštalacijska dela. Slednjim smo tudi sledili. Pri priklopu elektrike v hišo največjo odgovornost nosi prav inštalater. Ta mora pred priklopom elektrike v hišo izvesti meritve inštalacij. Če inštalacije še niso izvedene do konca pa je tudi meritve nemogoče narediti. Nekateri tako pridobijo papirje z izvedenimi meritvami in preklop naredijo še preden so inštalacije zaključene. Nekaj sem slišal tudi zgodb s slabimi posledicami ob nezaščitenimi in nedokončanimi inštalacijami.

Tako smo pri nas počakali in dobavili še vsa potrebna stikala in vtičnice TEM Čatež, ter na koncu naredili meritve in podali vlogo za preklop gradbene elektrike na gospodinjski odjem.

Dodaj odgovor