Oddaja vloge za vpis v zemljiško knjigo

S plačano kupnino, podpisano in overjeno kupoprodajno pogodbo smo imeli izpolnjene pogoje za vpis v zemljiško knjigo. Za vpis se je potrebno oglasiti na Okrajnem sodišču. Višina stroška vpisa v zemljiško knjigo je odvisna od vrednosti nepremičnine. Višino takse za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo lahko ugotovite na spletni strani uradnega lista. Izsek:

|    |enaka ali večja od   |manjša od      |     |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |            |20.000       | 5 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |20.000         |32.000       | 20 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |32.000         |41.000       | 40 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |41.000         |70.000       | 60 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |70.000         |300.000       | 80 EUR |

Zemljiška knjiga je sodobna elektronska evidenca, namenjena pregledu pravic na nepremičninah. V njej je možno razbrati lastninske pravice (kdo so lastniki in v kolikšnem deležu), hipoteke in služnosti na nepremičnini. Zemljiško knjigo vodijo okrajna sodišča, v najinem primeru okrajno sodišče na Ptuju.

Zemljiška knjiga je javna evidenca, pregled pravic vsake posamezne nepremičnine je na voljo vsakomur.

Vpogled v zemljiško knjigo je najlažje opraviti elektronsko na portalu eSodstvo. Druga možnost pa je pridobiti izpis osebno, na katerem izmed okrajnih sodišč (minimalni strošek za izpis). Postopek za brezplačni izpis iz zemljiške knjige sva opisala tukaj.

Dodaj odgovor