Dovodi / odvodi za elektro in strojne inštalacije ter podložni beton

dovod elektrike za novogradnjo

Pred pričetkom gradnje se običajno v tamponsko nasutje nastavijo ustrezne strojne inštalacije – odtoki za kanalizacijo, odpadne vode, ter dovodi in odvodi za elektro / komunikacijske inštalacije (elektrika, telekom).  Načrte strojnih inštalacij za hišo smo zaupali podjetju STROJNIK, Boštjan Mihurko s.p., elektro inštalacij pa podjetju Zerox. Ker so bili načrti za elektro in strojne inštalacije zelo dobro pripravljeni so bili na objektu zelo hitro izvedeni, brez dodatnega usklajevanja. Za odtoke po načrtih je poskrbel gradbinec, za elektro inštalacije pa so svoj del uredili kar izvajalci, podjetje Zerox.

Strojne inštalacije za hišo

V tej fazi gradnje so pri strojnih inštalacijah najpomembnejši del odvodi za odpadne vode in kanalizacijo. Tako je potrebno dobro načrtovati ustrezne odvode teh inštalacij iz hiše za kasnejšo enostavno vzdrževanje. V našem primeru za kanalizacijo iz hiše vodi glavna cev, na katero se priključijo ostale stranske. Enako velja za odtoke odpadnih vod. Gradbeni izvajalec je v tamponsko nasutje izkopal pot odtokov ter vanje pod ustreznim naklonom namestil plastične kanalizacijske cevi, ki so speljane izven hiše na stran, kjer je predviden priklop na kanalizacijsko omrežje.

Elektro inštalacije za hišo

Za elektro inštalacije je v fazi pred pričetkom zidanja najpomembneje zagotoviti dovod za električne in telekomunikacijske kable, hkrati pa je dobro predvideti tudi odvodne kanale za zunanjo razsvetljavo, pogon dvoriščnih vrat ipd. Tako je podjetje Zerox položilo ustrezne dovodne in odvodne kanale v katere se bo v fazi grobih razvodov elektro inštalacij položilo ustrezne kable. Pri dovodnih kablih smo imeli v mislih glavni dovod elektrike in dovod za telekom v hišo (optika in coax). Pri odvodnih kablih pa kable, ki nato iz elektro omarice gredo ven do dvoriščnih vrat, domofona, zunanje osvetlitve in zunanjih vtičnic. Pustili smo tudi še kakšen rezervni odvod za nepredvidene zadeve.

Podložni beton

Ko so bili dovodi in odvodi ustrezno pripravljeni je gradbeni izvajalec, podjetje Lesko pripravilo podložni beton v debelini 8 – 10 cm, ki je za potrebe kasnejše hidroizolacije izdelan v širini 20 cm izven temeljne plošče.

dovodi in odvodi za elektro inštalacije dovodi in odvodi elektro inštalacij elektrika za hišo dovod elektrike za novogradnjo

2 misli o “Dovodi / odvodi za elektro in strojne inštalacije ter podložni beton”

  1. Pozdravljeni,

    Ali je možno dopiti skico oz. načrt, vseh izvedenih zunanjih instalacij z opisi katere cevi ste uporabili za meteorne in fekalne kanalizacije (peskolovi, revizijski jaški), elektrike dovodne in odvodne za dvor. vrata, domofon, zunanjo razsvetljavo, zun. vtičnice…., telekomunikacijske vode, vodovod, plin… ?
    Kako ste naredili drenažo okoli temeljne plošče?
    lp,
    Tilen

Dodaj odgovor