Jupi, imamo prvo soglasje :-)

Prva ovira je mimo in soglasje ZVKDS (Zavod za Varstvo Kulturne Dediščine Slovenije) je priromalo v naš nabiralnik, česar smo bili neizmerno veseli, jupiiii. Zagotovo najlepše božično darilo 🙂

Soglasje je bilo podano z obrazložitvijo, da je potrebno s strani investitorja, izvajalca in nadzornika paziti pri izkopih. Če bi naleteli na odkritja pa paziti, da se ta ne poškodujejo in takoj obvestiti ZVKDS.

Za tiste, ki niste podrobneje sledili lahko omenima, da našo parcelo prečka del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem. Pozicijo naše hiške smo planirali stran od poti rimskega vodovoda, zato smo veseli, da ne bo potrebnega postopka izkopa in drugih aktivnosti, ki bi podaljšali in podražili gradnjo.

Sam postopek pridobitve soglasja je brezplačen.

Tako izgleda odkritje v sosedlji vasi – izkopavanje v letu 2007 na trasi izgradnje AC Slivnica–Draženci. Faze odkrivanja rimskega vodovoda Fram–Ptuj: v ozadju linija zasipa, v sredini plast ruševine in spredaj ostanki vodovodnega kanala (fototeka: ZVKDS, OE Maribor, Izpostava Ptuj).

Dodaj odgovor