Kaj prinaša nov gradbeni zakon 2018 – izkušnje iz prakse

Z junijem 2018 je bila sprejeta nova gradbena zakonodaja, ki prinaša novosti na področju pridobivanja gradbenega dovoljenja, nadzora pri gradnji, pravne varnosti in legalizaciji nedovoljenih oz. črnih gradenj. Še nedolgo je bilo govora o tem, da vsi, ki smo gradbeno dovoljenje pridobili pred 1.6.2018 delamo po starem zakonu in tudi to, da bo v začetku prehodno obdobje a nič od tega ne drži. Nov zakon je sprejet in vsi graditelji gradimo po novem zakonu.

Novost pri pridobivanju gradbenega dovoljenja

Gradbeno dovoljenje za gradnjo naše hiše smo pridobili že pred novo zakonodajo, zato praktičnih izkušenj glede pridobivanja gradbenega dovoljenja po novem žal ne morem opisati. Nov gradbeni zakon naj bi v grobem prinašal manj obsežno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja s tem pa tudi hitrejšo pot do gradnje. Soglasja, ki jih je bilo v našem primeru 10, bi naj nadomestila mnenja in s tem bi se naj postopek precej pohitril. Pri nas smo imeli resnično srečo, saj smo vsa potrebna soglasja pridobili v zelo kratkem času.

Gradbeno dovoljenje po novem naj ne bi bilo potrebno za rušitev ter gradno enostavnih objektov.

Opazil sem tudi razliko pri začetku gradnje. Po novem zakonu gradbeno dovoljenje zapade v petih letih od pridobitve, če se dela ne začnejo (po starem zakonu je veljalo 2 leti).

“Boljši” (inšpekcijski) nadzor

Skladno z novim zakonom je potrebno, bodisi je gradbeno dovoljenje bilo izdano po starem ali novem zakonu vsako novo gradbišče prijaviti na upravni enoti (obrazec za prijavo lahko najdete tukaj). To bo veljalo za vse objekte, za katere je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ob prijavi bo potrebno navesti začetek pripravljalnih del, začetek gradnje, zapisnik o zakoličbi in prijavi priložiti tudi načrte PZI.

S tem bi se naj okrepil še sam inšpekcijski nadzor v času gradnje, saj bodo pristojne inšpekcijske službe imele natančen vpogled nad odprtimi gradbišči.

Več odgovornosti naj bi imel tudi nadzornik, ki bo spremljal gradnjo. Tega smo v našem projektu izbrali že dokaj hitro in hitro smo ugotovili, da nam bo prisotnost poznavalca gradbene stroke zelo koristila. Vsakemu investitorju bi vsekakor priporočal nadzor ustreznega strokovnjaka, pa tudi če ta ni med najcenejšimi, saj je lahko hitro jasno, da nadzornik za par sto €€€ ne bo niti prišel na gradbišče, kaj šele, da bi nam svetoval o specifičnih rešitvah in odločitvah.

Legalizacija črnih gradenj

Sam sem po naravi “ziheraš”, včasih mogoče še preveč, zato tudi pri gradnji vse trikrat preverim in pripravim papirologijo zase in zakonodajo. Me pa preseneča, da sem v krogu prijateljev, ki so gradili eden izmed redkih, ki ima načrte statike, popise del in materiala, PZI, nadzornika itd. Sam verjamem, da se bo ta začetni strošek tekom projekta z obrestmi vrnil v smislu boljše izvedbe in z manj sivimi lasmi.

Črnograditelji me iz tega vidika presenečajo s svojo iznajdljivostjo in velikokrat nedotakljivostjo. Tudi nov zakon jim je ponovno pisan na kožo, saj na nek način dopušča pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte, kjer do odstopanja od gradbenega dovoljenja “dopustna”. Zagotovo bo omenjeno ugodnost marsikdo izkoristil v svoj prid.

Kaj pa uporabno dovoljenje?

Veliko prahu je dvignilo tudi uporabno dovoljenje, ki ga bo potrebno pridobiti za vse objekte, za katere je bilo potrebno gradbeno dovoljenje. To ne bo potrebno za nezahtevne objekte, ki nimajo vpliva na okolico. To bo možno nadomestiti z izjavo projektanta, izvajalca in vodje gradnje, ki bodo lahko z izjavo potrdili, da novogradnja izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Dodaj odgovor