Kako do geodetskega posnetka?

Ena izmed obveznih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je geodetski posnetek zemljišča. Pomembno je, da je ta izdelan kvalitetno, saj je osnova za delo projektanta. Vlogo za izdelavo smo sami vložili že takoj po nakupu zemljišča.

Geodetski načrt je kartografski prikaz terena in infrastrukture nad in pod zemljo (relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišč in stavb, komunalni vodi, meje zemljiških parcel itd.). Z geodetom, ki nam bo izdelal geodetski načrt se lahko dogovorimo tudi o potrebni natančnost oz. specifikah, ki bi jih želeli imeti v posnetku zemljišča (višine slemen hiš, nakloni streh, prikaz posameznih dreves in okolice ipd.).

Za izdelavo geodetskega posnetka se je potrebno obrniti na podjetje, ki se ukvarja z geodetskimi storitvami. Sam sem povpraševanje za izdelavo geodetskega posnetka zaupal storitvi https://www.primerjam.si/, kjer sem pridobil ponudbe v razponu od 150 EUR, pa vse do 350 EUR. Na koncu sem izbral storitev ugodnega lokalnega geodeta Samobor & Ilec.

Naš geodetski posnetek izgleda nekako tako (printan v treh izvodih in en v elektronski različici dwg za arhitekta):

Dodaj odgovor