Odločba o odmeri komunalnega prispevka

gradnja-hise-komunalni-prispevek

Komunalni prispevek je večji pričakovan strošek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vlogo za odmero je na občino v najinem primeru podala UE Ptuj (opcija je tudi, da investitor vlogo o odmeri komunalnega prispevka odda preden se vloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja a posebnega smisla v tem ne vidim). Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), predstavlja komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme. Sredstva iz zbranih komunalnih prispevkov občina porablja za namen gradnje komunalne opreme (vodovodnega, kanalizacijskega, elektro omrežja, cest ipd.).

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka sicer natančno določa merila za odmero (površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna površina objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ipd.), vendar se kljub točno določenim merilom načini obračunavanja komunalnega prispevka med občinami zelo razlikujejo, enako se od občine do občine precej razlikuje tudi višina komunalnega prispevka.

Eno izmed pomembnejših meril za odmero komunalnega prispevka (kar je veljalo tudi pri nas), je velikost gradbene parcele. Pri odmeri se upošteva parcela, ki jo je določil projektant v skladu z določbami prostorskega akta občine. V našem primeru je minimalna velikost gradbene parcele znašala 500 m2. Če v prostorskem aktu ni grafične in ne opisne opredelitve parcele, jo lahko projektant določi tudi po formuli: velikost stavbe x 1,5.

Komunalni prispevek je plačan in pričakujemo gradbeno dovoljenje 🙂

gradnja-hise-komunalni-prispevek
Foto: Thinkstock

1 misel o “Odločba o odmeri komunalnega prispevka”

  1. Pingback: Dopolnitev našega projekta za gradbeno dovoljenje - Naša hiška

Dodaj odgovor