PZI načrti strojnih inštalacij (vodovod, ogrevanje, rekuperacija, kanalizacija)

PZI stojnih inštalacij je po novem gradbenem zakonu en izmed obveznih sestavin pri gradnji hiše. Za nas jih je izdelal Strojnik, Boštjan Mihurko s.p. (041 385 167), samo izvedbo komplet inštalacij pa smo zaupali podjetju Zerox d.o.o. PZI projekt strojnih inštalacij je zraven natančnih načrtov in potrebne dokumentacije zajemal še natančne popise potrebnega materiala, na podlagi katerega smo podobno kot pri gradnji hiše pridobili ponudbe različnih izvajalcev.

Prvi del PZI načrta strojnih inštalacij so bili načrti kanalizacije pod hišo, kjer je bilo potrebno najti najbolj optimalne poti odpadnih voda iz hiše v kanalizacijsko omrežje. V našem primeru skozi hišo teče glavni kanalizacijski vod, na katerega se priključujejo različni odtočni kanali iz pralnega in pomivalnega stroja, WCja in ostalih odtokov. Na sliki v nadaljevanju so kanalizacijski odtoki označeni z zeleno barvo. Hkrati je predvidena tudi kanalizacijska ureditev v okolici hiše in dovodi vode v hišo.

PZI načrt kanalizacije

Takoj po izgradnji pritličja smo v našem primeru potrebovali že PZI načrte razvodov centralnega prezračevanja (rekuperacije), ki smo jo izvedli v polni betonski plošči stropa v pritličju. Pri rekuperaciji se z zeleno barvo vidijo dovodni kanali, ki v prostor dovajajo svež zunanji zrak, z rdečo barvo pa odvodni kanali, ki iz prostorov odvajajo izrabljen zrak (iz kopalnice in kuhinje). Hkrati je na istem načrtu natančno predvidena lokacija rekuperatorja, toplotne črpalke in razvodov talnega gretja, ki je še v planu za izvedbo pred izdelavo estrihov.

Pri rekuperaciji je nujno potrebno vzpostaviti tlačno ravnovesje, kar pomeni, da mora biti količina vpihanega zraka v prostor enaka izpihanemu zraku. Tudi pri nas se je tako pojavilo vprašanje ali bomo imeli napo z zunanjim odvodom in odgovor je bil ne. V tem primeru se namreč iz prostora odvaja več zraka kot se v prostor dovaja in tlačno ravnovesje je porušeno. Zasledil sem sicer, da obstajajo tudi rekuperatorji, ki ob vklopu odvodne nape izklopijo prezračevanje a se v detajle nisem poglabljal, saj bi naj tudi cena takšnega rekuperatorja precej narastla.

PZI načrt prezračevanja in ogrevanja pritličja
PZI načrt prezračevanja in ogrevanja nadstropja

Zadnji del načrtov strojnih inštalacij je zajemal vodovod in ustrezne vodovodne inštalacije. Tukaj smo napeljave za kotličke in WC naredili ločene za primer zbiralnika deževnice oz. vrtino in uporabo podtalnice. Zraven hladne in tople vode je dodatno predvidena še cirkulacija tople vode v kopalnici in kuhinji, ki zagotavlja toplo vodo takoj ob odprtju pipe, brez čakanja.

PZI načrt vodovonih inštalacij v pritličju
PZI načrt vodovodnih inštalacij v nadstropju

V tem trenutku je sicer hiša že pod streho, izvedene so inštalacije prezračevanja, kanalizacije, vodovodne inštalacije v steni (cevi do umivalnikov, vgradni WC kotliček). Po ometi in pred estrihi izvedemo še razpeljavo talnega ogrevanja in povežemo vodovodne cevi. Ko bo čas dopuščal pripravim še foto material montaže samih inštalacij, trenutno pa si aktualne utrinke iz gradbišča lahko ogledate tudi na Facebooku https://www.facebook.com/nasahiska/

Dodaj odgovor